Aktivno staranje je nacionalni program, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za starejše vključuje osveščanje javnosti, s poudarkom na starejši populaciji in strokovnih delavcev na področju telesne vadbe starejših, o pomenu varne in učinkovite vadbe, ki je ustrezno prilagojena tej populaciji. Namen projekta je starejšim omogočiti vodeno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost.