Splošni pogoji ŠD T.E.A.M.

SPLOŠNA DOLOČILA: Splošni pogoji ŠD T.E.A.M. so sestavni del prijavnice, ki jo skleneta ŠD T.E.A.M., Cesta na Lepo Njivo 5, 3330 Mozirje, in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, [...]